Schedule For Thursday


Shows Time Hosts
Shabad Gurbani 12:01 AM RCK Studio
Gurbani Katha 1:00 AM RCK Studio
Open Path Sri Guru Granth Sahib ji 2:00 AM RCK Studio
Sukhmani Sahib,
Nitnem & Asa ki vaar
3:30 AM RCK Studio
Hukamnama Katha English
Gurbani Lari vaar Katha, Sikh History Katha
7:00 AM Prof. Sarbjit Singh Gobindpuri
Punjabi News From Punjab 9:00 AM Prof. Kanwaljeet
Singh Dhudeke
Hukam Nama Katha from Darbar Sahib Amritsar 9:15 AM RCK Studio
Daily News 10:00 AM RCK Studio
Old Is Gold 11:00 AM RCK Studio Live
Dildar Punjabi 1:00 PM Sultan Akhtar
Geetanjali 3:00 PM Deepa Thakur
SehatNama 4:30 PM Dr. Harkesh Sandhu
Rehras Sahib, Ardas, Gurbani Kirtan, Gurbani Katha 5:30 PM Gurdwara Sahib
San Jose
Bay Area Third Eye 7:30 PM Raj Budwal
Live News From Punjab 9:00 PM Prof. Kanwaljeet
Singh Dhudeke
Sandli Parehan 9:15 PM RCK Studio
Bagadeea Darahh 11:00 PM RCK Studio LIVE